ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

http://www.powerhousemuseum.com/zagora/2012/11/14/archaeometry-surface-luminescence-dating-of-built-structures/

 

· Ελληνικές αρχαιολογικές θέσεις (νησιά του Αιγαίου Μύκοος, Ανδρος,

Νίσυρος, Γυαλί, Κως, Ρόδος, Γιούρα, Ικαρία, Μήλος, σπήλαιο Σαρακινού,

Δελφοί, Μυκήνες, Αργολίδα, Δήμητρα και Σιταγροι Μακεδονία, Αθος

Μοναστήρια, Πελοπόνησσος Βυζαντινά Μοναστήρια, Κρήτη- Μινωικοί οικισμοί,

Λευκαδα, κέντρο Αθηνών και άλλα)


· Αίγυπτος (Γκίζα, Φαγιουμ, Αβυδος, Σινα τάφοι Ναουαμις)


· Γερμανία (Bavaria λίμνες chimsee, tutensee)


· Βουλγαρία (ιζήματα Μαυρης θαλάσσης)


· Τουρκία (Σμύρνη Liman Tepe)

 

 

You are here: